De Vrije Vlucht met zachte landing

De Vrije Vlucht - met zachte landing

Een snelle en krachtige vrije vlucht naar jouw juiste verhaal.

Herken je dit:

Als leider in een maatschappelijke organisatie wil je altijd het juiste doen. De belangen van jouw team, de raad van toezicht, de achterban, medewerkers, die van jouzelf heb je voortdurend in het vizier. Emoties van medewerkers zijn vaak heftig als het om hun functioneren gaat, ook de belangen van de stakeholders zijn soms persoonlijk en groot.

Soms is ook je eigenbelang een heel ander belang. Je bent minder gemotiveerd, maar de urgentie is te groot, je kan niet afhaken. Het verhaal van je achterban moet je naar buiten brengen, en wel met kracht!  Je moet het vertellen aan de mensen die jij (indirect) leiding geeft. Aan de pers of op een podium aan een groot gehoor vertellen.

Iedereen kijkt naar jou voor het juiste verhaal. En je weet ook dat je dat kan.

Je zoekt de vrije ruimte!

Jij verlangt naar een plek of een persoon bij wie je zonder scrupules of gedoe eens alles kan vertellen wat je denkt, zonder dat diegene direct duidt wat je bedoelt of op de loop gaat met vermeende beloftes of gedachten. Een moment om je eens vrij uit te spreken. Jezelf te horen praten, met iemand die jou begrijpt.

 Of je wilt een vaag idee eens helemaal uitpakken of een kwestie van alle kanten bekijken. Of je wilt onderzoeken hoe je met een onzalig plan om moet gaan. 

Of je hebt een plan waar je eigenlijk met niemand over kan praten omdat iedereen tegenstelde belangen heeft en meestal meteen met tegenwerpingen, detailvragen of eigen belang komt.

Wat levert de Vrije Vlucht met zachte landing je op?

Na dat vrije gesprek voel je je rustig. Je hebt de beschikbare ruimte gevonden voor je gedachten. Er is iets duidelijker geworden en je weet dat die ruimte er is, dat jij die zelf kan maken. Dat scheelt in moeheid en beklemming. En je hebt een creatieve verbeelding van wat je voor ogen hebt.

Voordeel:

- Je kan een vaag plan of bezwaar helemaal uitpakken en hardop concretiseren
- Je leert de vrije ruimte beter kennen
- Je bent opgelucht en blij
- Je bent minder moe.
- Je kan met je eigen inzichten en mijn creatieve verbeelding weer verder met je plan.

Jouw tijdsinvestering: twee uur

Prijs: € 420- exclusief 21% btw. 

Stuur me een berichtje, dan overleggen we over jouw vraag.