Er staat iets op het spel.

De zorgmarkt loopt vast in zijn eigen bureaucratische wielen. Het onderwijs loopt over, ons klimaat raakt oververhit. Steeds meer jongeren haken af, of raken oververmoeid en depressief. Er zijn veel te weinig woningen.

Er zijn systeemveranderingen nodig. En die systeemveranderingen komen niet alleen tot stand 'van onderaf', maar ze moeten ook en misschien juist 'van bovenaf' worden aangestuurd.

Publiek leiders zijn hiervoor aan zet. Zij hebben een belangrijke verantwoordelijkheid om de dingen anders te organiseren en in te richten. Het is nodig dat ze het lef tonen om afwijkende meningen te hebben zodat er daadwerkelijk wat verandert. Die onafhankelijke mening en ideeen hebben ze, want ze zitten niet voor niets op die post. Maar er is soms van alles in de weg gaan zitten om hun juiste verhaal dapper en helder uit te dragen. Verwachtingen van anderen, onzekerheid, actualiteit.

Ik help ze graag die belemmeringen op te ruimen en vol zelfvertrouwen en rustig hun koers te blijven volgen.

Hét juiste verhaal bestaat niet, zoals dé waarheid niet bestaat. Als er echt iets op het spel staat, is het nodig goed na te denken over wat je zegt of schrijft.


Het juiste verhaal is het belangwekkende verhaal waar jij in gelooft en dat je zo vertelt dat het anderen raakt. Dat is een zoektocht die niet stopt.