Begeleiding op de hei

Begeleiding op de hei

Herken je dit?

  • Er moet een eenduidig verhaal komen en je weet niet of dat gaat lukken, want je kampt met verschillende zienswijzen op de koers van de organisatie.
  • Iedereen is gedreven door de inhoud en zelf wil je meedoen in de discussie. je hebt iemand nodig die het proces begeleidt.
  • Het team heeft geen tijd voor reflectie op de koers, maar jullie moeten op een lijn komen. je hebt iemand nodig die de discussie daarover kan leiden.
  • Je voorziet dat er van een goed meerjarenplan niks komt. Dat is funest voor de voortgang. Je zoekt iemand die ervoor kan zorgen dat dat meerjarenplan er komt. Een begeleider, coordinator, iemand die ingewikkelde materie en verschillende balngen bijelkaar kan brengen tot het juiste verhaal.
  • Jaarlijks ga je met je directieteam de hei op om de koers van de organisatie te herijken en vaststellen. Je bereidt die dagen meestal zelf voor en zit ze ook voor. dat wil je dit keer niet, je zoekt iemand die het gesprek met goede werkvormen op gang kan helpen en die ook zicht houdt op het juiste resultaat.
  • Na enerverende strategiedagen moet het verhaal gemaakt en verteld worden in de organisatie. Niemand heeft daar tijd voor. Wie zou dat kunnen doen?

Ik help jullie graag om het proces te begeleiden. 

Voorbereiding
Ik bereid de heidagen samen met jou en anderen voor. Ik put uit een grote hoeveelheid werkvormen, leuke en effectieve manieren om mensen uit te dagen, richting te geven aan de discussie, pijnpunten bloot te leggen, resultaten te boeken.

Gespreksbegeleiding
Tijdens de heidag neem ik het technisch voorzitterschap of de procesbegeleiding op me. Ik houd overzicht en creëer inzicht.

Creatieve invulling
Als dat gewenst is kan ik uit mijn netwerk mensen betrekken voor theatrale spelvormen of creatieve verslaglegging.

Concreet
Afsluitend kan ik zorgen voor het juiste verhaal naar de interne organisatie en/of naar buiten in tekstvorm of in een video.

Stuur me een berichtje, dan overleggen we over jouw vraag.